CAWANGAN PERHUBUNGAN AWAM

 1. Menyelaras liputan media bagi aktiviti JHEV.c
 2. Merangka dan melaksanakan pelan media JHEV melalui penulisan akhbar, radio, tv dan media internet.
 3. Menjawab aduan yang diterima melalui akhbar, telefon, Borang Kepuasan Pelanggan, Portal, e-mel dan Biro Pengaduan Awam.
 4. Menguruskan Tahap Kepuasan Pelanggan JHEV.
 5. Menguruskan panggilan telefon JHEV (khidmat pelanggan).
 6. Menyelaras Laporan Tahunan Kementerian.
 7. Melaksanakan program dan aktiviti perpustakaan.

CAWANGAN PENGURUSAN

Seksyen Pentadbiran

 1. Urusan pentadbiran Jabatan meliputi kenderaan, surat menyurat dan bil-bil berkaitan.
 2. Percetakan dan pengedaran – buletin/kalendar/infokit/broshur Jabatan dan lain-lain.
 3. Penyelaras mesyuarat/bengkel/seminar/perhimpunan dan sokongan logistik bagi mesyuarat-mesyuarat utama Jabatan.
 4. Perolehan barangan dan mewujudkan Kontrak Perkhidmatan.
 5. Pengurusan aset dan stor Jabatan.
 6. Sewaan dan selenggaraan bangunan.
 7. Pengurusan rekod jabatan.
 8. Penyelaras 5S.

Seksyen Sumber Manusia

 1. Pengisian perjawatan yang diluluskan.
 2. Pengurusan sumber manusia meliputi pengurusan Buku Perkhidmatan, Cuti, Fail-fail peribadi pegawai dan kakitangan, Pingat/Anugerah/Darjah Kebesaran, APC, PPC, Pekerja Contoh, Penyediaan Kew.8, pengurusan tatatertib, persaraan, SKT dan LNPT dan lain-lain urusan perkhidmatan.
 3. Pelaksanaan program latihan/kursus bagi pegawai dan kakitangan Jabatan.
 4. Pelaksanaan HRMIS.
 5. Penyelaras ISO Bahagian.

CAWANGAN PINGAT DAN MEMORIAL

 1. Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia (PJM) kepada Veteran ATM.
 2. Perbarisan Hari Kebangsaan.
 3. Menyelaras Majlis Berbuka Puasa/Hari Raya YB Menteri Pertahanan dan Penyampaian Sumbangan Perayaan Yayasan Veteran ATM.
 4. Pembayaran Elaun Kepada Penerima SP dan PGB.
 5. Menguruskan Majlis Memperingati Veteran ATM.
 6. Menyelaras surat-surat kepada Ketua Pengarah ATM.
 7. Menguruskan Lawatan/Majlis Dialog Ketua Pengarah bersama Veteran.
 8. Focal point perkhidmatan keluar masuk tentera dan kursus tentera.

 

** Please be noted, this content is only available in BM version.