Theme Selection : blue theme red theme green theme


Print

Syarat Kelayakan

Posted in Melahirkan Usahawan

Syarat kelayakan untuk program ini adalah seperti berikut;

  1. Veteran ATM.

  2. Berminat dan komited untuk mencebur diri secara sepenuh masa.

  3. Mempunyai keperluan asas seperti tanah dan modal.

  4. Telah memulakan aktiviti pertanian.

  5. Sihat dari segi fizikal dan mental