Berita

  • Pagoh, 18 Ogos 2019 - Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Johor Mej Hairi bin Muhamad Radzi telah menghadiri majlis penutupan Kursus Pemasaran, Pembu...

  • Muar, 19 Ogos 2019 - Pengarah JHEV ATM Negeri Johor Mej Hairi bin Muhamad Radzi telah melaksanakan Lawatan Siasatan Bantuan Sara Hidup (BSH) terhad...

  • Rabu, 14 Ogos 19 - Pegawai JHEV ATM Cawangan Negeri Kelantan & Terengganu telah terlibat dengan beberapa aktiviti bersama veteran ATM. Antara a...