Bayaran Insentif Perubatan yang diuruskan Kementerian Pertahanan juga menerima peruntukan tambahan Kementerian Kewangan RM10 juta untuk tahun 2017. Sebahagiannya untuk menampung perolehan ubatan Veteran ATM.