Lawatan menghantar dokumen perberhentian bagi pihak JRP oleh Pengarah JHEV ATM Sarawak, Lt. Kol Dunging Anak Serit terhadap Veteran ATM, Lkpl (B) Sunday Ak Veteran Sigai pada 19 Ogos 2017 di Rumah Mayang Macan, Kanowit, Sarawak.
Veteran diberhentikan perkhidmatan atas sebab kesihatan pada Julai 2014 dan tidak mempunyai kad pengenalan awam disebabkan beberapa masalah serta tidak mendapat dokumentasi pemberhentian sejak tahun 2014 dan Unit asal RS Gerik. Namun, masalah beliau telah dapat diselesaikan oleh JHEV ATM Caw Negeri Sarwak.
LampiranSaiz
4.jpg91.86 KB