Kota Samarahan, 25 Julai 2019 - Pengarah JHEV ATM Negeri Sarawak, Mej Pahot Joll melaksanakan lawatan siasatan terhadap permohonan Bantuan Sara Hidup di kawasan Kota Samarahan dan Asajaya. Antara senarai veteran yang terlibat dalam lawatan kali ini seperti berikut:

 

1. Veteran Sabrawi bin Met di Lorong 3, Kampung Endap, Kota Samarahan.

 

2. Veteran Naihi bin Mos di Kampung Meranek, Kota Samarahan.

 

3. Veteran Rashidi bin Saet di No 28, Kampung Meranek @ Kg Langsat, Kota Samarahan.

 

4.  Veteran Ismail bin Salleh di Kampung Semera Tengah, Sadong Jaya.

 

5. Veteran Daud bin Tarip di Kampung Semera Ulu, Asajaya.

LampiranSaiz
01.jpg222.28 KB
03.jpg163.69 KB
04.jpg131.32 KB
05.jpg154.27 KB
066.jpg132.82 KB