Ketua Pengarah JHEV ATM, YBhg Mej Jen Dato' Wira Hj Mohd Noor bin Hj Daud telah mengadakan lawatan kepada Veteran ATM yang menghadapi banjir di beberapa kawasan di Hulu Perak pada 7 Januari 2015 (Rabu). Kawasan-kawasan tersebut adalah seperti berikut: 

1. Kg. Pengkalan Ikan, Tasik Raban, Lenggong Perak.

  •  Sumbangan kepada veteran Mohd Rosli bin Chik yang diwakili oleh isteri veteran. 
  •  Sumbangan kepada veteran Mohd Hanapiah bin Chik. 

2. Kg. Luat, Lenggong, Perak -

  • Sumbangan kepada veteran Mohd Zaini bin Ali Hanapiah 
  • Sumbangan kepada Halimah binti Awang Nik, balu kepada veteran. 

3. Pusat Pemindahan Mangsa Banjir di Sek. Keb. Raban, Hulu Perak.