Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Mejar Jeneral Dato’ Wira Haji Mohd Noor bin Haji Daud telah menyempurnakan Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia (PJM) kepada 20 orang Veteran ATM dan Penyampaian Skim Bantuan SaraHidup kepada 21 orang Veteran pada 19 September 2014 (Jumaat) jam 9.00 pagi bertempat di Sek. Keb.  Pengkalan Kubor 1, Tumpat, Kelantan.