Ketua Pengarah JHEV ATM, Mej jen Dato' Mohamad Khir bin Abdullah mempengerusikan, Mesyuarat Penyelarasan Hari Himpunan Veteran Raksasa bersama pengarah-pengarah bahagian dan wakil-wakil daripada persatuan veteran yang bernaung di bawah JHEV ATM pada 19 Mei 2017 di JHEV ATM Kuala Lumpur.