Program 1Anggota 1 Rumah (SASAR) ini mengurangkan kebergantungan terhadap penempatan kuarters sekaligus memberi galakan kepada anggota untuk membeli rumah sewaktu perkhidmatan dengan nisbah 70 peratus anggota ATM dan 30 Peratus veteran. Sehingga 2030, ATM sasar untuk membina 25,000 rumah mampu milik anggota ATM dan Veteran.