Sibu, 4 April 2019 - Satu sesi Program Dialog telah diadakan bertempat di Warong Rakyat Igan di mana pemilik warong adalah veteran ATM Encik Suhaili bin Sulaiman dan telah dianjurkan oleh PVTMS.

Program ini telah dihadiri oleh Sjn Iswandy bin Saadi, Penyelaras JHEV ATM Cawangan Negeri Sarawak Bahagian Sibu. Antara intipati program adalah memberi  penerangan berkenaan dengan Fungsi,Peranan dan bantuan yang disediakan oleh JHEV ATM .

 

 

LampiranSaiz
0.jpg155.28 KB