Masai, 23 Feb 18 - Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Johor, Mej Abdul Aziz bin Kasmuri turut menghadiri Projek Promosi ATM anjuran PERIM Cawangan Johor di SJK(T) Johor.

LampiranSaiz
1.jpg88.79 KB
2.jpg114.78 KB