Sisipan Akhbar JHEV memaparkan sejarah latar belakang JHEV dan info untuk orang ramai.