Taklimat pengisian borang dan syarat permohonan BBN kepada AJK Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpencen Negeri Terengganu pada 031100 H Ogos 17 di bilik mesuarat 23 Skn RAJD Kuala Terengganu. Taklimat telah disampaikan oleh Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Terengganu & Kelantan, Mej Muhd Aman Shah bin Alias.