Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ)

Yayasan Veteran ATM telah memperuntukkan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) bagi Veteran ATM yang tidak berpencen, pasangan dan anak yang layak sahaja.

Pemohon / waris boleh mengemukakan tuntutan di Pejabat Yayasan Veteran ATM dan JHEV Cawangan Negeri. Tuntutan hendaklah dibuat dalam tahun semasa kematian.

Jumlah bantuan adalah seperti berikut:

  • Kematian Veteran ATM RM3,000.
  • Kematian Pasangan RM1,500.
  • Kematian Anak RM1,500 (bawah 18 tahun / bawah 21 tahun bagi yang masih belajar / anak OKU).

Dokumen yang diperlukan:

  • Borang permohonan.
  • Surat Akuan Bersumpah.
  • Salinan sijil kematian / permit perkuburan.
  • Salinan sijil nikah (bukti pertalian simati-pasangan) atauu salinan surat beranak (bukti pertalian simati – anak).
  • Salinan kad pesara / buku perkhidmatan / kad bekas tentera / pengesahan perkhidmatan sebagai anggota ATM daripada Jabatanarah Rekod dan Pencen, Kementerian Pertahanan.
  • Salinan kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (bagi anak OKU).
  • Salinan akaun bank pemohon (Akaun ASB tidak diterima).

(Nota : Semua salinan dokumen hendaklah disahkan. Permohonan yang tidak lengkap akan menggangu proses permohonan dan boleh menyebabkan kelewatan pembayaran).

PENTING
Mulai tahun 2014, wang BMJ dibayar melalui Fund Transfer (FT) atau Inter-bank Giro (IBG). Pemohon boleh membuat semakan berkenaan status permohonan mereka dengan Bahagian Kebajikan Yayasan Veteran ATM ditalian 03-2050 8192 atau JHEV Cawangan Negeri.