Tuan / Puan yang dihormati ,

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM sedang berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan. Soal selidik ini adalah untuk mendapat maklum balas dan persepsi pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berdasarkan panduan seperti berikut :

1 - Sangat Tidak Berpuas Hati,   2 - Tidak Berpuas Hati,   3 - Tiada Komen   4 - Berpuas Hati,   5 - Sangat Berpuas Hati

A. MAKLUMAT ANDA

12345
Bersifat mesra pelanggan *
Cepat dan responsif *
Menggunakan bahasa yang sopan *
Sedia menerima pandangan pelanggan *
Memberi penerangan yang jelas dan tepat *
Masa menunggu *
12345
Kemudahan yang dikaunter. (tempat perbincangan, bahan bacaan, tv, air minuman, tandas) *
Ruang menunggu selesa, bersih dan tersusun *

Sekian Terima Kasih
Kami amat menghargai kerjasama anda serta masa yang diluangkan bagi menjawab soalan – soalan yang diberikan sebagai penambahbaikan terhadap perkhidmatan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM.