Logo JHEV

Nama: Haji Abd Karim bin Haji Husain

Jawatan: Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD)

Emel Rasmi: karim.husain@mod.gov.my

No Tel(Pejabat): 03-20508005

No Faks: 03-26944639

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) JHEV ialah Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :

  1. Membantu KSU dalam melaksanakan tugastugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan tindakan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara
  5. yang berkaitan dengan keselamatan ICT; dan
  6. Ahli Mesyuarat JPICT MinDef.