Dalam usaha mencapai objektif Jabatan, JHEV akan terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti lagi telus seperti berikut:

 1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekeja dari tarikh penerimaan    dokumen yang lengkap

  1. Pencen Perkhidmatan
  2. Ganjaran Perkhidmatan
  3. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
  4. Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)
  5. Faedah Hilang Upaya
  6. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam
  7. perkhidmatan
 2. Menyemak dan memproses pembayaran Pencen Terbitan kepada orang tanggungan pesara yang meninggal dunia dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
 3. Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tanggungan        yang lengkap diterima di proses dalam tempoh 5 hari bekerja

  1. Sara Hidup
  2. Persekolahan
  3. Institut Pengajian Tinggi
  4. Peralatan Pesakit
  5. Bencana/Kecemasan
 4. Melaksanakan kursus/latihan sebanyak 20 kali setahun untuk mempertingkatkan dan memantapkan tahap sosioekonomi serta peluang pekerjaan untuk Veteran ATM.
 5. Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja