1.       Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 • Pencen Perkhidmatan
 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
 • Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)
 • Faedah Hilang Upaya
 • Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

2.       Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tanggungan yang lengkap diterima di proses dalam tempoh 21 hari bekerja

 • Sara Hidup
 • Persekolahan
 • Institut Pengajian Tinggi
 • Peralatan Pesakit
 • Bencana/Kecemasan