Setiap Pemohon / Wakil JHEV hendaklah patuh kepada arahan berikut :