Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2018

A. JUMLAH TRANSAKSI ATAS TALIAN YANG DISEDIAKAN DI DALAM LAMAN WEB RASMI JHEV

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 862 1608 1647 2296 1967 - - - - - - - -
2 Aduan Atas Talian 54 43 52 74 85 76 - - - - - - -
3 Semakan Permohonan Kebajikan 703 458 639 - - - - - - - - - -
4 Semakan Penyata Pencen 5102 2665 2977 3110 2873 2746 - - - - - - -
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2018
Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 

        6
i. Pencen Perkhidmatan

 

156 100% 0 0%
ii. Ganjaran Perkhidmatan 170 100% 0 0%
iii. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 257 100% 0 0%
iv.Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 0 100% 0 0%
v. Faedah Hilang Upaya 18 100% 0 0%
vi. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 19 100% 0 0%
2. Menyemak dan memproses pembayaran Pencen Terbitan kepada orang tanggungan pesara yang meninggal dunia dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 71 100% 0 0% 1
3 Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tanggungan yang lengkap diterima di proses dalam tempoh 21 hari bekerja

 

        5
i. Sara Hidup 99 100% 0 0%  
ii. Persekolahan  46 100% 0 0%  
iii. Institut Pengajian Tinggi 130 100% 0 0%  
iv. Peralatan Pesakit 28 100% 0 0%  
v. Bencana/Kecemasan 4 100% 0 0%  
4 Melaksanakan kursus/latihan sebanyak 20 kali setahun untuk mempertingkatkan dan memantapkan tahap sosioekonomi serta peluang pekerjaan untuk Veteran ATM. 3 100% 0 0% 3
5 Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja 21 100% 0 0% 1

Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JHEV 2016

Setiap tahun JHEV akan membuat dua (2) kali Kajian Kepuasan Pelanggan iaitu Januari - Jun dan Julai- Disember.

*Skala 1 hingga 5;

1 = Sangat Tidak Berpuas Hati 2 = Tidak Berpuas Hati 3 = Tiada Komen

4 = Berpuas Hati 5 = Sangat Berpuas Hati

 

1.     LAPORAN JUL - DIS 2016

a) IBU PEJABAT JHEV

BULAN

JUMLAH BORANG MAKLUMBALAS YANG DITERIMA

PENILAIAN KESELURUHAN PERKHIDMATAN

1

2

3

4

5

Jumlah

JULAI

 175

0 0 20 38 117 4.55

OGOS

 158

 0

 0  14 18   126 4.72

SEPTEMBER

 142

 0   24 56  120 4.78

OKTOBER

153

0

0 26 31 96 4.45

NOVEMBER

167

0

0 16 42 109 4.55

DISEMBER

146

0

0 13 17 116 4.70

PURATA PENCAPAIAN

4.62

 

 

b) JHEV CAWANGAN NEGERI

BULAN

JUMLAH BORANG MAKLUMBALAS YANG DITERIMA

PENILAIAN KESELURUHAN PERKHIDMATAN

1

2

3

4

5

Jumlah

JULAI

55

6 17 32 4.47

OGOS

 45

 0

 0 11  26  4.70 

SEPTEMBER

 47

 0

0 19 32  4.62 

OKTOBER

48

0 0 5 18 39 4.54

NOVEMBER

41

0 0 0 9 32 4.78

DISEMBER

54

0 0 0 13 41 4.75

PURATA PENCAPAIAN

4.58

 

 

2.     LAPORAN JAN - JUN 2016

a) IBU PEJABAT JHEV

BULAN

JUMLAH BORANG MAKLUMBALAS YANG DITERIMA

PENILAIAN KESELURUHAN PERKHIDMATAN

1

2

3

4

5

Jumlah

JANUARI

 169

0 0 39 55 75 4.2

FEBRUARI

 176

 0

 0  33 54   87 4.26 

MAC

 184

 0   25 40  119 4.51

APRIL

 190

25  60  105 4.42 

MEI

 187

0

0 35 70 82 4.25

JUN

155

 0

 0  20  59 76 4.36

PURATA PENCAPAIAN

4.32

 

 

b) JHEV CAWANGAN NEGERI

BULAN

JUMLAH BORANG MAKLUMBALAS YANG DITERIMA

PENILAIAN KESELURUHAN PERKHIDMATAN

1

2

3

4

5

Jumlah

JANUARI

47

0 17 30 4.53

FEBRUARI

 48

 0

 0 16  32  4.66 

MAC

 53

 0

0 14 39  4.73

APRIL

 68

 0 13 16  39  3.94

MEI

 43

0 0 7 12 33 4.5

JUN

46

0 0 5 12 29 4.52

PURATA PENCAPAIAN

4.48