Adalah dengan ini dipelawa kepada tuan/puan, mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia Di Bawah Kod 222001 yang berminat untuk menawarkan Perkhidmatan Pemasaran Laman Media Sosial (Digital) Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Tahun 2018 untuk mengemukakan cadangan dokumen yang lengkap  selewat-lewatnya pada  25 April 2018 sebelum  atau pada jam 12.00 tengahari kepada pihak urusetia di alamat seperti berikut :

 

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV)

Bahagian Kewangan Dan Akaun

Tingkat 9, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail,

50250 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Mana-mana pembekal yang berminat boleh mendapatkan “softcopy” dokumen sebutharga mulai 16 April 2018 dengan :

Mengemukakan butiran lengkap mengenai pegawai syarikat yang boleh dihubungi, no telefon dan emel kepada urusetia perolehan melalui alamat emel maria@mod.gov.my.

Rujukan Tender: 
JHEV/SH/02/2018
Tarikh Terbitan: 
16 Apr 2018
Tarikh Tutup Tender: 
25 Apr 2018