Statistik 2020


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan

 • Jan

  Januari
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 6
  i. Pencen Perkhidmatan 156 100% 0 0%
  ii. Ganjaran Perkhidmatan 170 100% 0 0%
  iii. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 257 100% 0 0%
  iv.Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 0 100% 0 0%
  v. Faedah Hilang Upaya 18 100% 0 0%
  vi. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 19 100% 0 0%
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. 5
  i. Sara Hidup 99 100% 0 0%
  ii. Persekolahan 46 100% 0 0%
  iii. Institut Pengajian Tinggi 130 100% 0 0%
  iv. Peralatan Pesakit 28 100% 0 0%
  v. Bencana/Kecemasan 4 100% 0 0%
 • Feb

  Februari
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 6
  i. Pencen Perkhidmatan 156 100% 0 0%
  ii. Ganjaran Perkhidmatan 170 100% 0 0%
  iii. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 257 100% 0 0%
  iv.Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 0 100% 0 0%
  v. Faedah Hilang Upaya 18 100% 0 0%
  vi. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 19 100% 0 0%
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. 5
  i. Sara Hidup 99 100% 0 0%
  ii. Persekolahan 46 100% 0 0%
  iii. Institut Pengajian Tinggi 130 100% 0 0%
  iv. Peralatan Pesakit 28 100% 0 0%
  v. Bencana/Kecemasan 4 100% 0 0%

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 432 231 517 - - - - - - - - - -
2 Aduan Atas Talian 0 0 327 - - - - - - - - - -
3 Semakan Permohonan Kebajikan 1073 981 832 - - - - - - - - - -
4 Semakan Penyata Pencen 3939 1381 1263 - - - - - - - - - -

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2020

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 101,393 23,571 179,755
Februari 101,539 23,799 179,522
Mac 101,519 23,892 179,198
April - - -
Mei - - -
Jun - - -
Julai - - -
Ogos - - -
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Data Terbuka Kerajaan

Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia boleh dilihat di sini.