• Laman Utama
 • Tentang Jabatan
 • Info
 • Statistik dan Data Terbuka

Statistik 2020


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 694 100% - - 694
  b) Ganjaran Perkhidmatan 721 100% - - 721
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,083 100% - - 1,083
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan 111 100% - - 111
  e) Mobilisasi (ETPM) 28 100% - - 28
  f) Faedah Hilang Upaya 108 100% - - 108
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 681 100% - - 681
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1,214 100% - - 1,214
  b) Persekolahan 125 100% - - 125
  c) Institut Pengajian Tinggi 1,747 100% - - 1,747
  d) Peralatan Pesakit 171 100% - - 171
  e) Bencana/Kecemasan 39 100% - - 39
 • April - Jun

  April - Jun
  100%​
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 1,130 100% - - 1,130
  b) Ganjaran Perkhidmatan 1,144 100% - - 1,144
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,506 100% - - 1,506
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan 44 100% - - 44
  e) Mobilisasi (ETPM)
  f) Faedah Hilang Upaya 63 100% - - 63
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 81 100% - - 81
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1,310 100% - - 1310
  b) Persekolahan 125 100% - - 125
  c) Institut Pengajian Tinggi 261 100% - - 261
  d) Peralatan Pesakit 97 100% - - 97
  e) Bencana/Kecemasan 29 100% - - 29
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan
  b) Ganjaran Perkhidmatan
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan
  e) Mobilisasi (ETPM)
  f) Faedah Hilang Upaya
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup
  b) Persekolahan
  c) Institut Pengajian Tinggi
  d) Peralatan Pesakit
  e) Bencana/Kecemasan
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan
  b) Ganjaran Perkhidmatan
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan
  e) Mobilisasi (ETPM)
  f) Faedah Hilang Upaya
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup
  b) Persekolahan
  c) Institut Pengajian Tinggi
  d) Peralatan Pesakit
  e) Bencana/Kecemasan

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 432 231 517 1192 1408 728 817 921 1288 - - - -
2 Aduan Atas Talian 0 0 327 706 388 214 90 181 147 - - - -
3 Semakan Permohonan Kebajikan 1073 981 832 298 241 535 838 877 1383 - - - -
4 Semakan Penyata Pencen 3939 1381 1263 3161 1468 1510 1517 1545 1524 - - - -

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2020

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 101,393 23,571 179,755
Februari 101,539 23,799 179,522
Mac 101,519 23,892 179,198
April 102,252 23,945 178,922
Mei 102,312 23,928 178,893
Jun 102,559 23,946 180,395
Julai 102,493 23,981 180,245
Ogos 102,656 24,059 179,602
September 103,102 24,279 179,313
Oktober - - -
November - - -
Disember - - -

Data Terbuka Kerajaan

Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia boleh dilihat di sini.