• Home
 • About Department
 • Info
 • Statistics and Public Data

Statistik 2021


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 984 100% - - 984
  b) Ganjaran Perkhidmatan 1025 100% - - 1025
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1552 100% - - 1552
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) 127 100% - - 127
  e) Faedah Hilang Upaya 26 100% - - 26
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

  34

  100%

  -

  -

  34

  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 7,739 100% - - 7,739
  b) Persekolahan 706 100% - - 706
  c) Institut Pengajian Tinggi 2,095 100% - - 2,095
  d) Peralatan Pesakit 64 100% - - 64
  e)Bencana/Kecemasan - - - - -
 • April - Jun

  April - Jun
  100%​
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 1,299 100% - - 1,299
  b) Ganjaran Perkhidmatan 1,318 100% - - 1,318
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,535 100% - - 1,535
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 16 100% - - 16
  e) Faedah Hilang Upaya 32 100% - - 32
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 61 100% - - 61
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 802 100% - - 802
  b) Persekolahan 79 100% - - 79
  c) Institut Pengajian Tinggi 529 100% - - 529
  d) Peralatan Pesakit 130 100% - - 130
  e) Bencana/Kecemasan 28 100% - - 28
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 822 100% - - 822
  b) Ganjaran Perkhidmatan 854 100% - - 854
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,035 100% - - 1,035
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 17 100% - - 17
  e) Faedah Hilang Upaya 26 100% - - 26
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 91 100% - - 91
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 580 100% - - 580
  b) Persekolahan 27 100% - - 27
  c) Institut Pengajian Tinggi 368 100% - - 368
  d) Peralatan Pesakit 92 100% - - 92
  e)Bencana/Kecemasan 23 100% - - 23
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

  a) Pencen Perkhidmatan 799 100% - - 799
  b) Ganjaran Perkhidmatan 816 100% - - 816
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 921 100% - - 921
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 25 100% - - 25
  f) Faedah Hilang Upaya 10 100% - - 10
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 59 100% - - 59
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 194 100% - - 194
  b) Persekolahan 14 100% - - 14
  c) Institut Pengajian Tinggi 1,200 100% - - 1,200
  d) Peralatan Pesakit 60 100% - - 60
  e)Bencana/Kecemasan 16 100% - - 16

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2021
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 245 263 210 193 285 323 350 395 655 1992 1095 821 6827
2 Aduan Atas Talian 267 332 172 93 93 126 72 83 87 95 103 85 1608
3 Semakan Permohonan Kebajikan 672 825 791 763 372 428 390 462 804 161 1125 728 7521
4 Semakan Penyata Pencen 3715 1636 1374 968 785 1330 912 991 981 1130 927 675 15424

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2021

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 103,046 24,499 179,180
Februari 103,172 24,534 95,837
Mac 103,805 24,658 95,926
April 104,021 24,761 82,425
Mei 103,890 24,938 82,894
Jun 103,793 24,909 82,714
Julai 104,663 25,087 82,277
Ogos 104,760 25,133 82,031
September 104,525 25,223 81,875
Oktober 104,791 25,366 73,863
November 104,845 25,484 73,835
Disember 104,791 25,694 73,848

Data Terbuka Kerajaan

Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia boleh dilihat di sini.