• Home
  • About Department
  • Info
  • News
  • Sesi Tinjauan Program Baiki Rumah Untuk Sejahtera (BAHTERA @ PSR)

News

Sesi Tinjauan Program Baiki Rumah Untuk Sejahtera (BAHTERA @ PSR)

Sesi tinjauan Program Baiki Rumah Untuk Sejahtera (BAHTERA @ PSR) 2

Kelantan, 03 Mac 20 - Satu Sesi tinjauan Program Baiki Rumah Untuk Sejahtera (BAHTERA @ PSR) telah melibatkan 3 buah rumah Veteran.

Antara veteran yang terlibat ialah:
1. 1115236 Zulhairi bin Mat Jusoh
2. 31183 Che Mud b Che Soh
3. 152193 Zulkifli bin Mohamad

Turut hadir semasa tinjaun ialah wakil daripada JHEV ATM HQ, JKM Kelantan, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Sqn 7 RAJD, Jabatan Arah RAJD, dan PVTTB Cawangan Negeri Kelantan.