• Laman Utama
  • Anggota yang Sedang Berkhidmat
  • Persediaan persaraan

Apabila anda bersara

Ketahui proses dan faedah termasuk pencen dan ganjaran yang akan anda dapat ketika bersara mengikut jenis perkhidmatan.


Angkatan Tetap

Pegawai Tauliah Tetap

Faedah persaraan

Pegawai Tauliah Tetap yang telah mencapai Umur Persaraan Pilihan atau Umur Persaraan Paksa atau mempunyai perkhidmatan yang diakui 20 tahun dan ke atas (tertakluk kepada kelulusan MAT) layak menerima faedah persaraan berikut:

Pegawai Tauliah Tetap yang bersara dan mempunyai perkhidmatan yang diakui kurang daripada 20 tahun layak menerima faedah persaraan berikut (tertakluk kepada kelulusan MAT):


Pegawai Tauliah Jangka Pendek

Faedah persaraan

Pegawai Tauliah Jangka Pendek (TJP) jika bersara pada Umur Persaraan Paksa Pegawai Tauliah Tetap layak menerima faedah persaraan berikut:

Pegawai TJP yang menamatkan perkhidmatan mengikut tarikh Tamat Tempoh Perkhidmatan layak faedah persaraan berikut:


Lain-lain Pangkat

Faedah persaraan (Berpencen)

Bagi anggota Lain-lain Pangkat yang mempunyai perkhidmatan yang diakui sekurang-kurangnya 21 tahun layak menerima faedah persaraan berikut:

Faedah persaraan (Tidak Berpencen)

Anggota Lain-lain Pangkat yang mempunyai perkhidmatan kurang daripada 21 tahun dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun:


Angkatan Sukarela

Kerahan Sepenuh Masa

Faedah persaraan (Berpencen)

Angkatan Sukarela yang telah menamatkan kerahan sepenuh masa dalam Perkhidmatan layak menerima faedah persaraan berikut: