• Laman Utama
  • Tentang Jabatan
  • Agensi dan badan berkait
  • Majlis Veteran Kebangsaan
Tentang Jabatan

Majlis Veteran Kebangsaan (MVK)

Majlis Veteran Kebangsaan merupakan satu badan yang ditubuhkan berdasarkan Akta 740 - Akta Veteran 2012 di bawah perintah Seksyen 3. Fungsi Majlis Veteran Kebangsaan adalah seperti berikut:

  • Merumuskan dasar utama dan pelan tindakan yang berhubungan dengan hal ehwal veteran;

  • Menyelia pelaksanaan dasar dan pelan tindakan yang berhubungan dengan hal ehwal veteran;

  • Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan yang berhubungan dengan veteran dengan kementerian, agensi, badan atau organisasi kerajaan yang berkaitan dan sektor swasta;

  • Menasihatkan dan membuat syor mengenai pembuatan mana-mana perundangan atau pindaan mana-mana perundangan sedia ada supaya dapat menjamin kebajikan dan kepentingan veteran;

  • Menasihatkan Kerajaan mengenai isu hal ehwal veteran termasuklah perkembangan di peringkat antarabangsa;

  • Menjadi badan pemantau bagi semua persatuan veteran di Malaysia; dan

  • Melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.

group Photo MVK
menhan

Ahli Majlis Veteran Kebangsaan

YB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob

Menteri Pertahanan

Pengerusi MVK

YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz

Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan

Timbalan Pengerusi

Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang TUDM

Panglima Angkatan Tentera

Ahli Dilantik

Mejar Jeneral Dato’ Haji Azlan bin Abdul Rahman

Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota

Ahli Tetap

Mejar Jeneral Dato’ Dzulkarnain bin Ahmad

Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM

Setiausaha

Kapten Datuk Sharuddin bin Haji Omar (Bersara)

Presiden Persatuan Veteran ATM

Ahli Dilantik

YB Senator Laksamana Pertama Haji Mohamad Imran bin Abd Hamid TLDM (Bersara)

Presiden Persatuan Veteran TLDM

Ahli Dilantik

Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Rodzali bin Daud TUDM (Bersara)

Presiden Persatuan Veteran TUDM

Ahli Dilantik

Mejar Anuar bin Abdul Hamid (Bersara)

Wakil Veteran ATM

Ahli Dilantik

Hubungi

Majlis Veteran Kebangsaan

Bahagian Dasar,
Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM,
Tingkat 2,
301 Medan Tuanku,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50802 Kuala Lumpur.

Soalan Lazim

Soalan Lazim