• Laman Utama
  • Bantuan untuk Veteran ATM
  • Kesihatan Mental Veteran ATM

Penilaian Kendiri Status Kesihatan Mental

Ini adalah sumber untuk membantu anda memahami tahap kemurungan anda (AF-PiT 19 screening (DASS 21).

Untuk tujuan maklumat sahaja
Bukan diagnosis perubatan

Rahsia dan selamat
Jawapan anda tidak dikumpulkan atau dikongsi

  • Sila baca setiap soalan/pernyataan dan pilih jawapan menggambarkan keadaan anda SEMINGGU yang lepas.
  • Tidak ada jawapan betul atau salah.
  • JANGAN guna terlalu banyak masa untuk mana-mana kenyataan.
  • Pilih jawapan samada Tidak pernah / Jarang / Kerap / Sangat Kerap.
Input Salah
Input Salah

Input SalahInvalid Input
Input Salah


Input SalahInput Salah
Invalid Input

Invalid Input
Input Salah
Input Salah! Sila masukkan nombor sahaja

Selama seminggu terakhir, berapa kali anda terganggu dengan masalah berikut?
Input SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput SalahInput Salah

Keputusan tahap mental status anda

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Skor Saringan / DASS 21 Score
Kemurungan /
Depression
Kebimbangan /
Anxiety
Tekanan /
Stress
Normal 0-5 0-4 0-7
Ringan / Mild 6-7 5-6 8-9
Sederhana / Moderate 8-10 7-8 10-13
Teruk / Severe 11-14 9-10 14-17
Sangat Teruk/ Extremely Severe 15 +
11 + 18+