• Laman Utama
 • Tentang Jabatan
 • Info
 • Statistik dan Data Terbuka

Statistik 2023


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2023

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 468 100% - - 468
  b) Ganjaran Perkhidmatan 499 100% - - 499
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 66 100% - - 66
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) 18 100% - - 18
  e) Faedah Hilang Upaya 2 100% - - 2
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

  18

  100%

  -

  -

  18

  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 701 100% - - 701
  b) Persekolahan 42 100% - - 42
  c) Institut Pengajian Tinggi 1108 100% - - 1108
  d) Peralatan Pesakit 80 100% - - 80
  e)Bencana/Kecemasan 5 100% - - 5
 • April - Jun

  April - Jun

  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 100% - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan 100% - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 100% - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 100% - -
  e) Faedah Hilang Upaya 100% - -
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 100% - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 100% - -
  b) Persekolahan 100% - -
  c) Institut Pengajian Tinggi 100% - -
  d) Peralatan Pesakit 100% - -
  e) Bencana/Kecemasan 100% - -
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:      
  a) Pencen Perkhidmatan 100% - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan 100% - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 100% - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 100% - -
  e) Faedah Hilang Upaya 100% - -
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 100% - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 100% - -
  b) Persekolahan 100% - -
  c) Institut Pengajian Tinggi 100% - -
  d) Peralatan Pesakit 100% - -
  e)Bencana/Kecemasan 100% - -
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

  a) Pencen Perkhidmatan 100% - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan 100% - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 100% - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 100% - -
  f) Faedah Hilang Upaya 100% - -
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 100% - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup - 100% - - -
  b) Persekolahan - 100% - - -
  c) Institut Pengajian Tinggi - 100% - - -
  d) Peralatan Pesakit - 100% - - -
  e)Bencana/Kecemasan - 100% - - -

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2023
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera

22

6
2 Aduan Atas Talian 728 517
3 Semakan Permohonan Kebajikan 876 729
4 Semakan Penyata Pencen 11 77

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2023

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 106,968 28,743 72,818
Februari 107,506 27,108 70,553
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember