• Laman Utama
  • Bantuan untuk Veteran ATM
  • Berkahwin selepas bersara

Berkahwin selepas bersara

Ketahui faedah pasangan bagi Veteran yang berkahwin selepas bersara.


Pasangan dan anak hasil dari perkahwinan Veteran selepas bersara layak menerima Pencen Terbitan dan faedah-faedah persaraan yang lain.

Walau bagaimanapun faedah persaraan dan pencen terbitan bagi pasangan Veteran yang berkawhin selepas bersara dan anak hasil perkahwinan tersebut akan dihentikan 20 tahun dari tarikh Veteran bersara.

Ketahui bantuan yang ada untuk mengurangkan beban kewangan anda. Rujuk Meringankan beban kewangan