• Laman Utama
  • Tentang Jabatan
  • Latar Belakang
  • Visi, Misi dan Objektif
Tentang Jabatan

Misi, Visi dan Objektif

Visi

Mewujudkan komuniti veteran yang sejahtera dan cintakan negara.

Misi

Memberi khidmat One Stop Centre yang cekap dan profesional kepada Veteran ATM sebagai pengiktirafan di atas pengorbanan mereka.

Objektif

  • Meningkatkan keupayaan Veteran ATM ke Tahap yang lebih kompetitif agar kualiti hidup mereka bertambah baik.

  • Membantu agar proses peralihan Veteran ATM dari perkhidmatan tentera yang aktif kepada kehidupan awam berjalan dengan lancar.

  • Menghargai Veteran ATM dengan penghormatan dan program yang sewajarnya sebagai manifestasi pengorbanan mereka terhadap negara.

  • Menjadi pusat sumber berkaitan Veteran ATM.

  • Melaksana program promosi yang lebih meluas bagi meningkatkan lagi imej Jabatan.