Statistik 2024


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2024

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 152 100% - - 152
  b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan 169 100% - - 169
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 187 100% - - 187
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) 6 100% - - 6
  e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) 13 100% - - 13
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR)

  12

  100%

  -

  -

  12

  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 129 100% - - 129
  b) Sara Hidup 2 140 100% - - 140
  c) Sara Hidup 3 487 100% - - 487
  d) Persekolahan 34 100% - - 34
  e) Institut Pengajian Tinggi 460 100% - - 460
  f) Peralatan Pesakit 26 100% - - 26
  g)Bencana/Kecemasan 6 100% - - 6
 • April - Jun

  April - Jun

  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 43 100% - - 43
  b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan 22 100% - - 22
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 44 100% - - 44
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 3 100% - - 3
  e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) 1 100% - - 1
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen TerbitanGanjaran Terbitan &GCR 12 100% - - 12
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 56 100% - - 56
  b) Sara Hidup 2 2 100% - - 2
  c) Sara Hidup 3 204 100% - - 204
  d) Persekolahan 20 100% - - 20
  e) Institut Pengajian Tinggi 328 100% - - 328
  f) Peralatan Pesakit 34 100% - - 34
  g) Bencana/Kecemasan 2 100% - - 2
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:    
  a) Pencen Perkhidmatan - 100% - - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan - 100% - - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) - 100% - - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) - 100% - - -
  e) Faedah Hilang Upaya - 100% - - -
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan - 100% - - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup - 100% - - -
  b) Sara Hidup 2 - 100% - - -
  c) Sara Hidup 3 - 100% - - -
  d) Persekolahan - 100% - - -
  e) Institut Pengajian Tinggi - 100% - - -
  f) Peralatan Pesakit - 100% - - -
  g)Bencana/Kecemasan - 100% - - -
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

  a) Pencen Perkhidmatan - 100% - - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan/Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan - 100% - - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) - 100% - - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) - 100% - - -
  f) Faedah Hilang Upaya - 100% - - -
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan - 100% - - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup - 100% - - -
  b) Sara Hidup 2 - 100% - - -
  c) Sara Hidup 3 - 100% - - -
  d) Persekolahan - 100% - - -
  e) Institut Pengajian Tinggi - 100% - - -
  f) Peralatan Pesakit - 100% - - -
  g)Bencana/Kecemasan - 100% - - -

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2024
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Veteran

3,430

3967 2512 1913
2 Aduan Atas Talian 609 693 668 565
3 Semakan Permohonan Kebajikan 21,648 1566 1282 646

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2024

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 111,526 30,718 74,218
Februari 111,617 30,393 74,229
Mac 111,701 30,508 74,331
April 111,580 30,389 73,866
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember