Definisi Veteran ATM

Definisi Veteran


"Veteran" ertinya warganegara Malaysia yang telah berkhidmat sepenuh masa dan tidak pernah dibersarakan atau diberhentikan daripada perkhidmatan atas alasan salah laku dalam mana-mana Angkatan yang berikut :

  • Angkatan tetap Angkatan Tentera Malaysia;
  • Angkatan sukarela yang dikerah sepenuh masa oleh Angkatan Tentera Malaysia tanpa mengira tempoh perkhidmatan;
  • Force 136;
  • Tentera British yang telah berkhidmat di Malaya, Malaysia atau Singapura; dan
  • Sarawak Rangers

Sumber: Akta Veteran 2012