Skim Bantuan Persekolahan dan Kolej Vokasional Kebangsaan

Bantuan kewangan bagi membiayai anak-anak Veteran ATM yang kurang mampu untuk meneruskan pelajaran mereka di peringkat rendah dan menengah.


Adakah anda layak?

 • Veteran ATM* :
  • Bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia
  • Bekas Tentera British yang berkhidmat di Malaya / Malaysia atau Singapura termasuk Ranger di Sarawak
  • Bekas ahli Pasukan 136 dan bekas Askar Wataniah yang dikerah sepenuh masa

  * Tanpa mengira tempoh khidmat.

 • Had umur bagi veteran yang layak dipertimbangkan adalah seperti berikut:
  • 45 tahun dan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) negatif melebihi RM 300.00 kecuali hilang upaya / uzur.
 • Tidak diberhentikan dibawah kes tatatertib.
 • Balu kepada Veteran ATM yang dikahwini dalam perkhidmatan (tidak ditetapkan had umur).
 • Anak-anak yatim Veteran ATM yang berumur di bawah 18 tahun.
 • Setiap keluarga hanya layak untuk seorang anak sahaja.

Tentang Faedah

Skim ini adalah bertujuan bagi membiayai anak-anak Veteran ATM yang kurang mampu untuk meneruskan pelajaran mereka di peringkat rendah dan menengah berasaskan kelayakan mengikut kiraan PGK yang ditetapkan.

Permohonan bantuan ini dibuka sepanjang tahun.

Kadar bantuan

 • RM500 setahun bagi sekolah rendah
 • RM700 setahun bagi sekolah menengah dan kolej vokasional kebangsaan

Syarat-syarat permohonan

 • Permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh setahun dari tarikh kejadian.
 • Pendapatan pasangan dan sumbangan anak diambilkira dalam pengiraan Pendapatan Keluarga (PK).

Bagaimana untuk memohon?

 • Muat turun dan lengkapkan borang berikut:
  Borang Permohonan Bantuan Kebajikan (JHEV.BK.2019)
 • Borang permohonan hendaklah diisi sendiri oleh pemohon atau warisnya. Semua keterangan dan butir-butir yang diberikan hendaklah tepat, betul serta benar dan pemohon bertanggungjawab atas segala laporan yang diberikan.
 • Semua permohonan mesti dimajukan melalui Pejabat JHEV Cawangan Negeri di mana pemohon itu menetap.
 • Permohonan akan disiasat untuk mengesahkan maklumat yang diberikan. Permohonan akan dipertimbangkan untuk kelulusan panel Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan dan Pendidikan JHEV (JKKP).
 • Semakan status permohonan boleh dibuat di:
  Sistem Semakan Permohonan Kebajikan JHEV.
  Semak status permohonan

Dapatkan bantuan!

Kakitangan JHEV kami di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri boleh membantu anda atau hubungi kami di talian 03-2050 8000


Soalan Lazim

[maklumat sedang dikemaskini]


Maklumat tambahan

[maklumat sedang dikemaskini]