Definisi Orang Tanggungan

Definisi Orang Tanggungan


Orang tanggungan ertinya:

 • Balu atau duda – suami atau isteri yang masih hidup kepada anggota yang mati yang mana perkahwinannya diiktiraf di Malaysia sebagai perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undang-undang bertulis, agama, adat, atau kelaziman.
 • Anak -
  • Berumur kurang daripada 21 tahun dan termasuk-
   • Anak yang lahir selepas kematian bapanya, anak tiri tanggungan, atau anak tak sahtaraf yang dikandung sebelum kematian anggota itu; dan
   • Anak yang diambil sebagai anak angkat sebelum kematian anggota itu sama ada di bawah mana-mana undang-undang bertulis, ada atau kelaziman ataupun tidak; atau
  • Atau sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin.
  • Jika anak itu cacat fizikal atau otak, anak tersebut layak seumur hidup
 • Ibu atau bapa tidak kira berapa umurnya yang memerlukan wang*.

* Status kewangan ibu atau bapa akan ditentukan melalui laporan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat/Pegawai Memerintah.

 • Sumber:
 • Buku Faedah Persaraan Anggota ATM (2015)
 • Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) (Pindaan) 1991