• Laman Utama
  • Keluarga dan Orang Tanggungan
  • Meringankan beban kewangan

Meringankan beban kewangan

Ketahui skim bantuan yang ada untuk mengurangkan beban kewangan anda.


Skim Bantuan Kebajikan JHEV

Pemohon yang layak dipertimbangkan bagi Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan adalah seperti berikut: 

  • Veteran ATM (berpencen atau tidak berpencen) atau balu/ duda kepada Veteran ATM.    
  • Anak-anak Yatim Veteran ATM yang berumur di bawah 18 tahun atau di bawah 23 tahun jika masih belajar (termasuk anak tiri, anak tidak sah taraf atau anak angkat yang sah disisi undang-undang). Tiada had kelayakan umur bagi anak yatim yang disahkan daif dari segi fizikal dan mental serta tidak berupaya menanggung diri sendiri (OKU).
  • Waris atau penjaga bagi anak yatim Veteran ATM yang masih kecil atau anak OKU

 Bantuan Kebajikan dan Pendidikan adalah TIDAK LAYAK bagi:

  • Veteran ATM yang ditamatkan perkhidmatan disebabkan kes tatatertib/salah laku/ hukuman mahkamah  dan lain-lain penamatan secara tidak terhormat.
  • Balu Veteran ATM yang telah berkahwin semula.
  • Bekas isteri Veteran ATM (bercerai hidup).

Jenis-jenis bantuan di bawah Skim Bantuan Kebajikan:


Skim Bantuan di bawah Yayasan Veteran ATM

Bantuan yang diurus oleh Yayasan Veteran ATM bagi mengurangkan beban kewangan Veteran: